Otázky a odpovědi

1. Mohu zakoupit obraz, aniž bych byl stavební firma?

Obrazy momentálně mohou zakupovat pouze stavební firmy.

2. Kolik malířů nebo institucí se může do projektu zapojit?

Počet malířů je úzce spjat s odběrem obrazů. Nemůžeme tedy zaručit, že dokážeme nabídnout spolupráci všem, kteří o to požádají.